Gde cveta limun žut


Gde cveta limun zut (2006) Dokumentarno-igrani film Zdravka Šotre. Krajem 1915. godine, u drugoj godini Prvog svetskog rata, pocetog napadom mocne Austrougarske carevine na malu Kraljevinu Srbiju, srpski narod, njegova vojska i država našli su se pred najvecim iskušenjem u ukupnoj svojoj istoriji. Na Srbiju su krenule združene armije carevina Austro–Ugarske, Nemacke i Bugarske.Braneci svaki put, svako brdo, svaku recicu, kad su svako selo, svaka zaravan, svaki prevoj postajali istorijske kote, Srbija se, uzdajuci se u pomoc saveznika, s vojskom, državnim ustanovama i silnim izbeglim narodom našla na Kosovu, preostalom slobodnom delu svoje teritorije. Tu je svaka dalja borba postala nemoguca, pa su se srpska vlada i srpska Vrhovna komanda, izbegavajuci kapitulaciju, odlucile za jedini, sudbonosan, ali u isto vreme i casni poduhvat.